[1]
F. Ferreira, «Diabetes, Medicina Interna e Endocrinologia», RPMI, vol. 1, n. 3, pp. 207–208, Set. 1994.